Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

ALLMÄNT

Ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram Huddinge Plus är en tjänst som ägs av Huddinge Centrum. Denna policy, tillsammans med våra användarvillkor, förklara hur vi får använda information som vi samlar in om dig, liksom dina rättigheter över personlig information vi har om dig. Vänligen läs denna policy och våra användarvillkor noggrant; genom att godkänna dessa villkor och använda tjänsten bekräftar du att ha förstått och accepterat dem.

När du blir medlem i vårt kundprogram registrerar vi dina personuppgifter och annan information kopplat till ditt medlemskap. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna göra en säker registrering och kunna leverera en unik tjänst till dig.

De uppgifter som registreras används för att skapa relevanta och värdeskapande tjänster till dig. De kan komma att användas i vårt kvalitetsarbete och för administration och uppföljning. Uppgifterna delas inte med andra utan ditt godkännande.

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

All behandling av personuppgifter sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Ansvarig för behandlingen av uppgifter är vi enligt nedan.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i vårt kundprogram eller tills du har varit inaktiv i programmet i 24 månader. Därefter raderas dina personliga uppgifter.

Information som vi samlar in om dig

Vi samlar in information om dig när du:

 • Registrerar dig i vårt lojalitetsprogram och använder tjänsten via tjänstens kanaler (webbplats, appar eller dylikt)
 • Låter oss följa dig via bluetooth beacons eller s.k. geofencing.
 • Deltar i kampanjer, tävlingar, kundundersökningar och enkäter.
 • Kontaktar oss

Vi kan komplettera den information som vi samlar in om dig med information som vi får från andra källor, exempelvis offentliga register, såsom SPAR. Detta gör det möjligt för oss att bedöma riktigheten av den information vi har om dig och för att skicka dig relevanta erbjudanden och information.

Användning av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter av säkerhetskäl, för nyttjande av tjänsten och för att bättre förstå vad du behöver från oss. Vi använder din information till:

 • hantera och förbättra tjänsten
 • anpassa våra tjänster till dig
 • administrera och driva ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet
 • fördela poäng och bonus till ditt konto
 • berätta om viktiga förändringar av tjänsten
 • förstå ditt shoppingbeteende för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • hantera kampanjer, tävlingar, kundundersökningar och enkäter.
 • kontrollera och verifiera din identitet, och förhindra eller upptäcka brott.

Vi kan dela dina personuppgifter till partners till programmet, butiker/butikskedjor eller andra som är betrodda leverantörer.

Vi kan använda och dela anonymiserade information. Men vill vi försäkra dig om att detta aldrig inkluderar dina personuppgifter.

Vi använder den information som registrerats med hjälp av ditt medlemskap för att hjälpa oss att förbättra vår service till dig och göra vår kommunikation mer relevant.

DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig. Du har när som helst rätt att få ut dessa uppgifter eller att få uppgifterna raderade. Om du vill ha ut dina uppgifter eller få dem raderade skicka ett epostmeddelande till oss enligt adressen nedan. Du behöver skicka med en kopia på din legitimation.

Om uppgifter är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära ändring. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte följt lagen. 

Marknadsföring och forskning

Om du accepterar, kan vi kontakta dig:

 • med erbjudanden och information
 • för kundundersökningar till exempel för att förbättra våra tjänster

Sekretess och utlämnande av din information till tredje part

Vi kommer aldrig att lämna ut din information till någon förutom deltagande butiker/butikskedjor, partners, leverantörer eller där vi är skyldiga att göra så enligt lag, utan ditt medgivande

Det är bara behörig personal (centrumledning, butiker eller godkända partners/leverantörer) som har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Behörigheten styrs av vad som är relevant för den specifika personen att ta del av. Självklart omfattas alla uppgifter av vår tystnadsplikt och försiktighetsprincip. Det innebär att vi inte lämnar ut din information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Om vi skulle överföra personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som är utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna policy. Operatörerna av dessa webbplatser kan samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med sin integritetspolicy, vilket kan skilja sig från vår.

Tillgång till personuppgifter

För att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att ta del av marknadsföring eller återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter, skriv till:

Huddinge Centrum

Sjödalstorget 7

Postadress Box 1144

141 24 Huddinge

 

Vänligen bifoga en kopia av ditt identitetskort. Om någon av uppgifterna är felaktiga, låt oss veta och vi kommer att ändra dem.

Ändringar i vår integritetspolicy

Denna policy ersätter alla tidigare versioner och uppdaterades i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra policy vid behov.

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss via e-post: info@huddingecentrum.se eller via post till adressen ovan.  

Senaste ändring: 2018-05-02